Tiến sĩ Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) - đã ký văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị xem xét lại tính hợp lý và khả thi của quy định xử phạt đối với hành vi nghe điện thoại ở cây xăng nêu trong Nghị định 52 của Chính phủ quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy có hiệu lực từ ngày 5-8 vừa qua.

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho tổ chức nghiên cứu và xem xét việc kiến nghị kịp thời với Chính phủ về tính hợp lý và khả thi của quy định này.

 "Nghị định 52 quy định rõ hành vi, mức phạt, thẩm quyền phạt nhưng thông tin từ dư luận cho thấy có rất nhiều hành vi vi phạm đã xảy ra nhưng không được phát hiện và xử phạt theo đúng quy định. Tính khả thi của việc xử phạt cũng không cao hơn bởi không có lực lượng tham gia xử phạt." - ông Sơn nói.

 Được biết, các quy định xử phạt đối với hành vi nghe điện thoại tại cây xăng đã được quy định trong Nghị định 123/CP ban hành năm 2005 với mức phạt từ 200-500.000 đồng nhưng từ đó đến nay hầu như không ai bị xử phạt. Nghị định 52 có hiệu lực từ ngày 5-8 đã thay thế cho Nghị định 123 với mức phạt tăng gấp 10 lần từ 2-5 triệu đồng.

 Mặc dù mức phạt đã được nâng lên gấp 10 lần với mức phạt cao nhất khi nghe điện thoại trong khu vực cấm ở cây xăng có thể lên tới 5 triệu đồng/lần vi phạm nhưng tính khả thi của việc xử phạt cũng không cao hơn bởi không có lực lượng tham gia xử phạt.