Theo Chi cục biển và hải đảo Đà Nẵng, huyện đảo Hoàng Sa có 305km2, chiếm 23,76% diện tích TP, với địa giới bao gồm 1 quần đảo có tên gọi là quần đảo Hoàng Sa và các đảo san hô nằm cách đất liền khoảng 170 hải lý. Trước đây, huyện đảo Hoàng Sa được người Việt Nam khai thác theo mùa các tài nguyên như: Phân chim, tổ yến, san hô, hải sản... thời gian sau đó đặc biệt là dầu khí.

Phạm vi không gian áp dụng cho bộ quy chế này là toàn bộ vùng biển thuộc huyện Hoàng Sa, được xác định là vùng nước và bãi biển nằm trong giới hạn của đường thủy triều cao nhất ra tới hết ranh giới hành chính của huyện. TP.Đà Nẵng sẽ chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn trên biển huyện Hoàng Sa. Đồng thời, góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. UBND TP cũng sẽ tăng cường và đa dạng hóa các hình thức đầu tư, thu hút mọi nguồn lực trong nước và quốc tế để phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường biển, đảo Hoàng Sa.

UBND TP.Đà Nẵng cũng khuyến khích và có những hỗ trợ về kinh phí, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật cho các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh, khai thác tài nguyên biển huyện Hoàng Sa để góp phần phát triển kinh tế biển, bảo vệ tài nguyên, môi trường cũng như bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.