Theo Bộ LĐTBXH, thực tế tình trạng ngược đãi, xâm hại, bạo lực, bóc lột, buôn bán trẻ em ngày càng nghiêm trọng, trở thành vấn đề bức xúc trong xã hội. Bạo lực đối với trẻ em xảy ra ngày càng phổ biến, bình quân mỗi năm trên địa bàn cả nước có khoảng 3.000-4.000 vụ bạo lực trẻ em, trong đó có khoảng 100 trẻ em bị giết. Một số vụ gây thương tích nghiêm trọng và gây bức xúc lớn đối với dư luận xã hội như vụ: Em Hào Anh ở Cà Mau, vụ em Bình ở Hà Nội...  Tình trạng buôn bán, bắt cóc trẻ em ngày càng gia tăng.

Năm 2008 có khoảng 208 em là nạn nhân của việc buôn bán, bắt cóc thì đến năm 2009 con số này tăng lên 628 em. Báo cáo tổng hợp từ các địa phương riêng năm 2010 có 99 trẻ bị buôn bán, bắt cóc, tập trung ở các tỉnh miền núi phía bắc như: Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu... Bọn tội phạm trong nước câu kết với người nước ngoài lợi dụng địa hình miền núi vắng vẻ đột nhập vào nhà dân giết người, chiếm đoạt tài sản, bắt cóc trẻ em đưa sang nước bạn bán. Tính riêng trên địa bàn Hà Giang từ 2007-2010 có 66 trẻ bị bắt cóc... Rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên, song trước hết là do thiếu sự quan tâm, chăm sóc quản lý, giáo dục của gia đình và xã hội.

Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ LĐTBXH nhấn mạnh: Tháng hành động vì trẻ em hằng năm là tháng cao điểm của phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đây là cơ hội tốt để chúng ta quan tâm nhiều hơn đến công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, vì vậy các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể hãy có nhiều hành động thiết thực, đồng thời coi đây là nhiệm vụ quan trọng cần làm thường xuyên, kiên trì.