Theo hồ sơ kiểm tra của nhà máy thì các thiết bị trên dây chuyền vẫn đầy đủ. Việc kiểm tra này có chữ ký xác nhận của ông Đào Đức Hùng (nhân viên an toàn bức xạ của công ty) xác nhận là các thiết bị vẫn đầy đủ. 

Ông Trường cho biết thời điểm kiểm tra thì dây chuyền sản xuất thép đang hoạt động nên không thể yêu cầu nhà máy dừng lại mở các thiết bị ra để kiểm tra. Hơn nữa, khi các dây chuyền đang sản xuất, nhiệt độ trong nhà máy rất nóng. Đoàn kiểm tra chỉ có thể kiểm tra trên hồ sơ, sau đó đo đạc mức an toàn.

Trước đó, nhà máy thép Pomina 3 phủ nhận lời khai của ông Hùng về việc nguồn phóng xạ bị mất từ tháng 11.2014. Nhà máy thép cho biết tháng 12.2014, đoàn kiểm tra định kỳ của Sở KHCN kiểm tra thì thiết bị phóng xạ vẫn còn và đợt kiểm tra này có lập biên bản.

 Ông Trường cũng cho biết thêm, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 38 cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ để sản xuất trong công nghiệp, tổng cộng có khoảng 500 nguồn phóng xạ.