“Tôi nghe nói thầy bà phán nếu người dân còn ở lại làng thì tiếp tục có 3 người (gồm 2 đàn ông, 1 phụ nữ) nữa sẽ chết. Phán thế thử hỏi người dân ai không hoảng sợ cho được. Hiện công an cũng đang điều tra ra xem thầy bà nào đã phán như vậy khiến người dân hoảng sợ dẫn đến bỏ làng” - ông Thanh cho biết. 

Già làng thôn Bút Tưa - A Lăng Vân: “Già khuyên nhủ nhiều lắm nhưng người dân vẫn bỏ làng vì mê tín dị đoan”. 

Già làng thôn Bút Tưa - A Lăng Vân - cho hay: “Trước khi bà con chuyển đi, già cũng khuyên nhủ bà con nhiều lắm, là không nên tin vào mê tín dị đoan mà bỏ làng thì họ hỏi ngược lại già: “Vậy, nếu ở lại mà có người chết thì già có chịu trách nhiệm nổi không, già nghe mà thả tay luôn!”.

Tuy nhiên, khi chúng tôi đề cập đến vấn đề trên thì một số người dân đã rời làng đi phủ nhận thông tin này. Họ bảo nơi họ ở có “ma” đang quẫn!.