Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Sở KHCN, Sở TNMT đã lấy 13 mẫu vật môi trường (5 mẫu đất, 4 mẫu nước, 4 mẫu chất thải) gửi Trung tâm Kiểm định thuốc bảo vệ thực vật phía bắc - Cục Bảo vệ thực vật để kiểm nghiệm, phân tích các chỉ tiêu, hàm lượng nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường.

Theo kết quả trên, mẫu D1 (mẫu đất) phát hiện 7/11 chỉ tiêu vi phạm; trong đó, chất cypermethrin là thuốc sâu độc nhóm II, kết quả kiểm nghiệm vượt 63,2 lần cho phép; isoprothiolane là thuốc trừ bệnh độc nhóm II, kết quả kiểm nghiệm vượt 37,8 lần; chất cypermethrin là thuốc trừ sâu độc nhóm II, kết quả vượt 9.276 lần cho phép; chất beta cyperthrin  vượt 7.710 lần; chất fenobucard là thuốc trừ sâu độc nhóm II, kết quả kiểm nghiệm vượt 60 lần so với quy định tại QCVN 15: 2008; … nhiều mẫu xét nghiệm có các chất khác đều cao quá mức cho phép hoặc không có các quy chuẩn để so sánh.

Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm mẫu vật trên, căn cứ khoản 1, điều 9 thông tư 04/2012/TT-BTNMT ngày 8.5.2012 của Bộ TNMT, UBND tỉnh Thanh Hoá kết luận Công ty CP Nicotex Thanh Thái là cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo thạc sĩ-luật sư Lê Quốc Hiền - Trưởng Văn phòng luật sư Lê Quốc Hiền - với kết quả phân tích trên, hoàn toàn có cơ sở khởi tố vụ án đối với những sai phạm của Cty CP Nicotex Thanh Thái đã gây ra. Việc khởi tố vụ án hình sự sẽ giúp cho hoạt động thu thập chứng cứ được đầy đủ và toàn diện.

Cùng ngày, UBND tỉnh này cũng đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường của Cty CP Nicotex Thanh Thái.