Một người dân cho biết, cá sấu sổng chuồng gây hại cá nuôi, hoa màu và khiến cho người dân lo lắng, hậu quả này Cty Quốc Việt phải chịu trách nhiệm, đằng này Cty lại đổ trách nhiệm trước pháp luật cho người dân.