Tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy trong ngày 3.8 là 44 chuyến, bao gồm tất cả các chuyến đi/đến Hải Phòng (tổng cộng 10 chuyến), 32 chuyến đi/đến Hà Nội và 2 chuyến bay quốc tế bị ảnh hưởng dây chuyền.

Vietnam Airlines đề nghị hành khách của các chuyến bay bị hủy trên không ra sân bay và vui lòng truy cập thường xuyên vào website www.vietnamairlines.com hoặc liên hệ các phòng vé của Vietnam Airlines để biết thêm thông tin chi tiết. Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ các thủ tục liên quan đến việc đặt chỗ, hoàn, hủy hoặc đổi vé cho hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng này. Số điện thoại liên hệ: Hà Nội: 04.38 320 320; TPHCM: 08.38 320 320; Đà Nẵng: 0511.38 11111.

Ngoài ra, Jetstar Pacific cũng thông báo ngày 3.8, chuyến BL 512/BL 513 hành trình TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng và ngược lại sẽ chuyển hướng hạ/cất cánh tại Hà Nội thay vì Hải Phòng. Hành khách sẽ được hãng vận chuyển miễn phí giữa Hà Nội và Hải Phòng.

Thông tin về tình hình các chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục được cập nhật trong các bản tin tiếp theo.

Danh sách các chuyến bay bị hủy ngày 3.8.2013 của Vietnam Airlines:

1/ Các chuyến bay đến/đi từ Hà Nội

-    5 chuyến trên chặng Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh: VN249; VN7249; VN261; VN265 VN273, khởi hành vào lúc 14:30; 15:00; 18:00; 19:00; 21:30;

-    5 chuyến trên chặng bay TP.Hồ Chí Minh - Hà Nội: VN250; VN254; VN772; VN630; VN7254; khởi hành vào lúc 15:00; 16:00; 17:15; 18:25;18:30;

-    4 chuyến chặng Hà Nội - Đà Nẵng: VN1519; VN1521;VN7505; VN7507; khởi hành vào lúc 13:45; 16:25; 18:05; 18:55;

-    4 chuyến chặng Đà Nẵng - Hà Nội: VN1520;VN1500; VN7506; VN1508; khởi hành vào lúc 15:50;15:55; 16:55; 18:30;

-    4 chuyến giữa Hà Nội - Nha Trang VN1557 (14:50); VN1561 (16:00); : VN1556 (17:25); VN1560 (18:35);

-    2 chuyến giữa Hà Nội - Cần Thơ: VN1203( khởi hành 13:35) và VN1202 (16:35);

-    2 chuyến giữa Hà Nội - Vinh: VN1713 (16:45) và VN1712 (18:05);

-    2 chuyến giữa Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình): VN1591 (12:20) và VN1590 (14:30);

-    2 chuyến giữa Hà Nội - Luôngphabăng (Lào): VN931 (12:15) và VN930 (19:30);

-    2 chuyến giữa Hà Nội - Điện Biên: VN1704 (13:10) và VN1705 (14:50).

2/ Các chuyến bay đến/đi từ Hải Phòng

-    4 chuyến trên chặng bay Hải Phòng - TP.Hồ Chí Minh: VN1183; VN1185; VN1187;VN1189; khởi hành vào lúc 9:50; 13:20; 16:35; 18:30;

-    4 chuyến trên chặng bay TP.Hồ Chí Minh - Hải Phòng: VN1182; VN1184; ; VN1186; VN1188 khởi hành vào lúc 07:00; 10:30; 13:45;15:40;

-    2 chuyến giữa Hải Phòng - Đà Nẵng: VN1672 (07:00) và VN1673 (11:00).  

3/ Các chuyến bay quốc tế

-    2 chuyến giữa Luôngphabăng (Lào) và Siêm Riệp (Campuchia): VN931 (14:10) và VN930 (16:55).