Được biết, quyết định này được đưa ra liên quan tới vụ máy bay của Vietjet Air đưa khách đi Đà Lạt nhưng hạ cánh xuống Cam Ranh, Khánh Hòa chiều 19.6 mới đây.

Với quyết định giám sát đặc biệt của Cục Hàng không Việt Nam, 4 hạng mục của Vietjet Air sẽ được giám sát chạt chẽ, gồm: Đối với việc giám sát tổ chức và hệ thống tài liệu, Cục Hàng không Việt Nam sẽ rà soát cơ cấu tổ chức, hệ thống, đảm bảo nguồn nhân lực cho hoạt động; rà soát toàn bộ các hợp đồng cung cấp dịch vụ khai thác, bảo dưỡng tàu bay, điều phối bay, phục vụ mặt đất, hợp đồng huấn luyện đào tạo của Vietjet Air.

Đối với nội dung giám sát thực địa, Cục Hàng không Việt Nam sẽ giám sát việc thực hiện toàn bộ các quy trình khai thác tại các sân bay khởi hành/đến của Vietjet Air theo quy trình khai thác; giám sát hoạt động khai thác của tàu bay tại sân đối với từng chuyến bay.

Đối với nội dung giám sát trên máy bay, Cục Hàng không sẽ giám sát việc thực hiện quy trình khai thác bay của tổ lái; giám sát an toàn khoang khách...

Đối với nội dung giám sát công tác kiểm soát, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở chính của Vietjet Air, Cục Hàng không sẽ giám sát năng lực tài chính trong công tác bảo đảm an toàn khai thác tàu bay; việc tổ chức thực hiện các khuyến cáo của Cục Hàng không Việt Nam...

Cục Hàng không Việt Nam dự kiến sẽ huy động 10 nhân viên từ các phòng: Tiêu chuẩn an toàn bay, quản lý hoạt động và tại sân bay địa phương huy động 6 cảng vụ/sân bay có chuyến bay đi/đến của Vietjet Air tham gia hoạt động giám sát nêu trên.