Đây là bản MOU đặc biệt lần thứ 2 được ký sau khi MOU đặc biệt lần thứ nhất hết hạn vào ngày 31.12.2014. Việc ký lại lần này phản ánh sự nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các biện pháp giảm lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đã có những hiệu quả bước đầu được Hàn Quốc ghi nhận.

Bản MOU đặc biệt này hướng tới 2 nhóm đối tượng, gồm: (1) những lao động đã thi đỗ trong các kỳ thi tiếng Hàn tháng 12.2011, tháng 5.2012, tháng 8.2012 và tháng 3.2014 vừa qua nhưng chưa được người sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn và (2) những lao động về nước đúng thời hạn và đã đạt một trong các kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt tổ chức sau tháng 12.2011 mà chưa được người sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn.

Theo bản MOU đặc biệt này, thời hạn 3 tháng 10 ngày tới (tính từ ngày 10.4.2015) là thời gian để phía Việt Nam gửi hồ sơ của những lao động thuộc các nhóm trên sang Hàn Quốc để người sử dụng Hàn Quốc lựa chọn. Hồ sơ của người lao động gửi sang Hàn Quốc sẽ có giá trị trong vòng 1 năm. Trong đợt tuyển dụng theo MOU đặc biệt này, phía Hàn Quốc đồng ý để Việt Nam đưa lên mạng 5.400 hồ sơ, và tối đa 2.900 lao động sẽ được lựa chọn sang Hàn Quốc làm việc trong các ngành nghề sản xuất chế tạo, xây dựng, và nông nghiệp.

Để đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc, người lao động thuộc các nhóm đối tượng trên có thể liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi người lao động cư trú hoặc Trung tâm Lao động ngoài nước để được thông tin chi tiết và hướng dẫn làm lại hồ sơ đăng ký dự tuyển

Lao động sang Hàn Quốc đa số theo hồ sơ được xét duyệt trước: