Nhưng qua nhiều lần làm việc với anh về đường bay này, tôi có khuyên anh: "Nói gì thì nói nhưng phải đúng sự thật, kể cả những con số. Đồng thời tôi cũng có khuyên anh Bá đừng nhận mình là tiến sĩ, vì tôi biết chắc anh không phải là tiến sĩ".

Việc đã vỡ lở như thế này, tôi khuyên anh ấy nên nói thẳng, "Tôi không phải tiến sĩ", như thế là đẹp nhất. Bởi nhân dân người ta không quan tâm đến cái bằng tiến sĩ hay đại tiến sĩ, người ta quan tâm những nội dụng, việc  làm và những đóng góp của ông có giá trị đến đâu cho đất nước. Có sai, có lầm lỡ nhưng dám nhận thì không ai trách mình đâu!

[Clip] Phi công Mai Trọng Tuấn nói ông Trần Đình Bá nên nhận "tôi không phải là tiến sĩ":