Đoàn xe đi qua Cửa Nam - Kim Mã:

Ảnh Kỳ Anh

Ảnh Kỳ Anh

Ảnh Kỳ Anh

Ảnh Kỳ Anh

Ảnh Kỳ Anh

Ảnh Kỳ Anh

Ảnh Kỳ Anh

Ảnh Kỳ Anh

Đoàn xe đi qua Cửa Nam. Ảnh: Kỳ Anh

Đoàn xe đi qua Cột Cờ - Hoàng Diệu:

Hai cha con mặc áo in hình Đại tưởng để tỏ lòng kính trọng. Ảnh Quang Hiệu
Người dân tôn kính tiễn đưa Đại tướng. Ảnh Quang Hiệu
Đoàn xe rước di ảnh Đại tướng qua Cột Cờ-Hà Nội. Ảnh Quang Hiệu
Linh cữu Đại tướng qua ngôi nhà thân yêu số 30 Hoàng Diệu - từ nay vắng bóng Bác - trong tiếng khóc nghẹn nước mắt của đồng bào. Ảnh Quang Hiệu

Ảnh Quang Chính

Ảnh Quang Chính

Ảnh Quang Chính

Ảnh Quang Chính

Ảnh Quang Chính

Đoàn xe đi qua Quảng trường Ba Đình:

Ảnh Vinh Hải

Ảnh Vinh Hải

Ảnh Vinh Hải


MEDIA ITEM: width='440' height='320' file='/Uploaded/MultiMedia/Doan_xe_di_cuu_Dai_tuong.mp4'
Đoàn xe di cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đường ra sân bay.

 

>>Toàn cảnh Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp