Người dân đứng đợi chật kín đường.
Khoảng 10h30, đoàn xe bắt đầu vào nhà ga T1.

MEDIA ITEM: width='440' height='320' file='/Uploaded/MultiMedia/Dai_tuong_Noi_bai_coLogo.mp4'

Video: Đoàn xe di cữu Đại tướng vào sân bay Nội Bài.

 

 >>Toàn cảnh Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp