Tuy nhiên, ngày 17.5, ông Takeshi Kasai - Trưởng đại diện WHO tại VN khẳng định với báo giới: WHO chưa nhận được yêu cầu chính thức nào từ Bộ Y tế hỗ trợ điều trị hay nghiên cứu về căn bệnh này. Tuy nhiên, WHO đang theo dõi diễn biến bệnh và vẫn liên hệ chặt chẽ với Bộ Y tế và nêu đề nghị sẽ hỗ trợ nghiên cứu căn bệnh này. Theo ông Kasai, các kết quả nghiên cứu về bệnh dịch, bệnh án và về phòng thí nghiệm không có sự giống nhau với bất kỳ hội chứng nào của bệnh lạ này.

Về phía Mỹ, ông Chris Hodges - Tham tán Văn hoá  - Thông tin Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết: “Chính phủ Hoa Kỳ, kể cả các trung tâm kiểm soát bệnh dịch (CDC), đang làm việc để tư vấn và giúp Bộ Y tế Việt Nam đánh giá nguyên nhân và khả năng điều trị căn bệnh này”.