Cũng theo cơ quan này, vào tối 18.10 công tác kiểm đếm số cá sấu còn lại trong chuồng mới được thực hiện. Sau khi đếm số cá thực tế so sánh với con số đăng ký mới biết cụ thể có bao nhiêu con cá sấu sổng chuồng ra ngoài môi trường. Trước đó, có nhiều tin đồn, 2 người dân phát hiện cách khu vực cá sấu sổng chuồng 4km, cá sấu nổi dưới sông xáng Bạc Liêu - Cà Mau. Tuy nhiên, kiểm lâm chưa xác nhận thông tin này, chỉ cho biết đến nay đã bắt được tổng số 93 con cá sấu sổng chuồng.