Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng vừa công bố điểm chuẩn dự kiến vào trường, dao động từ 15 - 19 điểm.

Điểm chuẩn dự kiến vào các ngành năm 2014 của Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng chi tiết như sau: