Hàng trăm người dân Huế, du khách đi qua đây cố nán lại, chắp tay bày tỏ lòng thành kính. Cũng có người vì công việc không thể dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn hướng về lá cờ rủ mà tận sâu trong tâm khảm nhớ thương vị tướng tài ba của dân tộc.

Bên vệ đường, đứa trẻ thắc mắc với mẹ trẻ vì sao lại buộc lá cờ mà không để nó tung bay trong gió. Người mẹ trẻ giải thích với con rằng: "Các chú không để cờ bay nữa để tỏ lòng tiếc thương Đại tướng…".

Kỳ đài Huế được xây dựng năm Gia Long thứ 6 (1807) gồm hai phần: Đài cờ và cột cờ. Đài cờ gồm ba tầng khối hình chữ nhật chồng lên nhau. Tầng thứ nhất cao hơn 5,5m, tầng giữa cao khoảng 6m, tầng trên cùng cao hơn 6m. Tổng cộng ba tầng đài cao khoảng 17,5m. Riêng cột cờ sau nhiều lần bị thay đổi hoặc gãy đổ, đến năm 1948 được xây dựng bằng bêtông cốt thép với tổng chiều cao 37m như hiện nay. Kỳ đài Huế là nơi chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại của đất nước.