Mức thu mới cụ thể như sau: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng thì vé lượt là 20.000đ/vé/lượt, 600.000đ/vé/tháng, 1.600.000đ/vé/quý. Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn: 30.000đ/vé/lượt; 900.000đ/vé/tháng; 2.400.000đ/vé/quý.

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn là 44.000đ/vé/lượt; 1.300.000đ/vé/tháng; 3.600.000đ/vé/quý. Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 feet: 80.000đ/vé/lượt; 2.400.000đ/vé/tháng; 6.400.000đ/vé/quý. Xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet: 160.000đ/vé/lượt; 4.800.000đ/vé/tháng; 13.000.000đ/vé/quý.