Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi yêu cầu, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương báo cáo thường trực quận uỷ, huyện uỷ, thị uỷ, thường trực HĐND quận, huyện, thị xã về kế hoạch, tiến độ triển khai công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng, công tác xử lý “nhà siêu mỏng, siêu méo” trên địa bàn, bảo đảm tiến độ đã được TP quy định, để thống nhất chỉ đạo, giám sát, kiểm tra.

Theo đó, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương xử lý dứt điểm theo tiến độ các trường hợp “nhà siêu mỏng, siêu méo” trên cơ sở phương án xử lý đã được phê duyệt đúng  quy định của pháp luật.

GĐ các sở Xây dựng, KHĐT, QHKT, TNMT có trách nhiệm tổng hợp, hướng dẫn bằng văn bản, giải quyết hoặc đề xuất giải quyết theo thẩm quyền với những vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện, đặc biệt là cơ chế xử lý về “nhà siêu mỏng, siêu méo” thủ tục thực hiện dự án, bảo đảm đơn giản, nhanh gọn, hoàn thành trước ngày 15.10.2012.

Những đơn vị không thực hiện đúng chỉ đạo, buông lỏng quản lý, báo cáo thiếu chính xác, không đầy đủ, lãnh đạo đơn vị phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Thường trực Thành uỷ và UBND TP.