Kiểm tra trong túi có hơn 100 triệu đồng tiền Việt và 50 ngàn nhân dân tệ. Ngay sau đó anh này đã ngồi giữ túi chờ rồi trả lại cho vị khách bị mất đến tìm tên Jiang Qin Lin, quốc tịch Trung Quốc, đang làm tại Khu kinh tế Vũng Áng