HĐND TP thông qua tờ trình bảng giá các loại đất trên địa bàn TP công bố ngày 1.12015. Theo bảng giá đất năm 2015 của TP, sẽ có 19 quận áp dụng khung giá của đô thị đặc biệt, từ 1,5 triệu đồng/m2 đến 162 triệu đồng/m2. Có 5 thị trấn của 5 huyện áp dụng theo khung giá từ 120.000 đồng/m2 đến 15 triệu đồng/m2. Trong bảng giá đất năm 2015, nhóm đất nông nghiệp được giữ nguyên như năm 2014.

Các đại biểu HĐND TP biểu quyết các tờ trình 

HĐND TP cũng thông qua tờ trình về tăng mức phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí qua cầu Phú Mỹ (nối quận 2 với quận 7); áp dụng từ 9.1.2015. Theo đó, mức thu tăng 1,5 lần (nhóm xe dưới 12 ghế, xe tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt chở khách công cộng); tăng 1,35 lần (nhóm xe từ 12-30 chỗ ngồi, xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn); tăng 1,16 lần (xe từ 31 ghế trở lên, xe tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn); riêng xe tải và xe chở hàng bằng container không tăng.