Thông báo cũng ghi rõ, nếu tổ chức, cá nhân nào biết được vị trí thiết bị này, vui lòng thông báo gấp cho Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM theo số điện thoại (08) 39320121, (08) 39325671, hoặc liên hệ trực tiếp ông Đỗ Nam Trung - Trưởng phòng Quản lý Công nghệ, số điện thoại: 0918.450.814.

Các tổ chức, cá nhân có đóng góp trong việc tìm kiếm, phát hiện thiết bị này sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định.

Trước đó, vào lúc 12h ngày 12.9 nhân viên Công ty TNHH A.C.A phát hiện bị thất lạc 1 thiết bị có chứa 1 nguồn phóng xạ kín Ir-192 (Iridium-192) trong nhà trọ tại địa chỉ số 521/67/60A, đường Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Quận Tân Bình.

Đây là thiết bị phục vụ công tác kiểm tra không phá hủy (NDT), nguồn phóng xạ Ir-192 có họat độ 20,5 Curie (Ci), trong trường hợp nguồn phóng xạ được đưa ra khỏi thiết bị sẽ gây nguy hiểm đến môi trường và sức khỏe của người dân. Vì vậy, việc nhanh chóng tìm kiếm và thu hồi thiết bị này là cực kỳ cần kíp.