Theo Thiếu tướng Trần Triều Dương - GĐ Sở Cảnh sát PCCC - năm 2012, toàn TP xảy ra 121 vụ cháy (giảm 6 vụ), làm chết 9 người, bị thương 12 người (người chết tăng 5 người). Thiệt hại về tài sản ước tính 9 tỉ đồng (giảm hơn 40 tỉ đồng).

Bên cạnh đó còn xảy ra 18 vụ tự đốt do mâu thuẫn cá nhân và tự tử (tăng 7 vụ), làm chết 7 người và 2 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 265 triệu đồng. Trong năm cũng xảy ra 11 vụ nổ (tăng 5 vụ), làm chết 8 người (tăng 6), bị thương 18 người (tăng 5 người).

Về công tác cứu hộ - cứu nạn 76 vụ, cứu được 88 người, trong đó 71 người gặp nạn trong các đám cháy, lặn tìm 41 xác chết trên kênh, rạch. Hiện thành phố còn 5 khu dân cư có nguy cơ cháy cao tại các quận 3, 6 và 8.

Năm 2012, toàn TP xảy ra 31 vụ cháy xe các loại, làm chết 1 người và làm 3 người bị thương, thiệt hại tài sản 575 triệu đồng.