Được sự ủy quyền của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh đã gửi công văn tới Báo Lao Động, cản ơn báo và các phóng viên của báo đã không quản khó khăn, nguy hiểm có mặt tại những nơi xung yếu để chuyển tải chân thực, kịp thời các thông tin, hình ảnh về mưa lũ trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo sự đồng cảm của nhân dân trong cả nước cùng chung vai sát cánh chia sẻ khó khăn cùng đồng bào Quảng Ninh.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh bày tỏ mong muốn Báo Lao Động tiếp tục đồng hành cùng địa phương, quan tâm tập trung tuyên truyền, phản ánh công tác xử lý, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh.T.L