Theo thông cáo báo chí, việc hình thành dự án lấn sông Đồng Nai là ý tưởng của cơ quan quản lý nhà nước, đã được nghiên cứu đánh giá của các cơ quan khoa học chuyên ngành có chức năng… nhằm giảm vốn đầu tư ngân sách, góp phần an dân do hạn chế tối đa bồi thường, giải tỏa, đồng thời góp phần cải tạo và bảo vệ bờ sông Đồng Nai. Cụ thể, quá trình triển khai, tỉnh Đồng Nai đã cho lập dự án một số đoạn bờ kè và công viên ven sông theo quy hoạch tại khu vực trên, tuy nhiên chỉ với 2 dự án thành phần đã phải giải tỏa hơn 120 hộ dân với chi phí bồi thường chiếm hơn 67% tổng chi phí. 

Các dự án này chưa thực hiện được do khó khăn về ngân sách và ảnh hưởng nhiều đến đời sống nhân dân. Hiện trạng toàn bộ bờ sông từ đường CMT8 đến sông Đồng Nai đều là các công trình, nhà dân; người dân thành phố không có khả năng tiếp cận và thụ hưởng cảnh quan ven sông, đồng thời cũng không thể kết nối để hoàn thiện toàn tuyến đường ven sông – công viên cảnh quan từ cầu Hóa An đến cầu Rạch Cát theo quy hoạch được duyệt.

Tháng 1.2008, UBND tỉnh giao Sở NNPTNT ký hợp đồng với Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam để đánh giá tác động dòng chảy theo mục tiêu kè lấn sông nêu trên. Tháng 12.2008, Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam hoàn thành đánh giá, cho thấy việc tu sửa bờ trái sông Đồng Nai nằm giữa cầu Hóa An và cầu Ghềnh theo các phương án không ảnh hưởng đến vùng dự án và khu vực lân cận. 

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3569/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động dòng chảy, trong đó kết luận: Việc xây dựng công trình lấn sông ở khu vực (theo các phương án lấn sông 50m, 75m, 100m) không làm thay đổi đáng kể về chế độ thủy lực của dòng chảy đoạn sông, không gây ảnh hưởng xấu đến sự thay đổi dòng chảy và tác động đến các đoạn bờ lân cận.

Ông Nguyễn Thành Trí – PCT UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định:  Việc Cty Toàn Thịnh Phát đăng ký thực hiện dự án (năm 2011) là căn cứ theo quy hoạch P.Quyết Thắng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (năm 2009), không phải dự án do Cty đề xuất. 

Vị trí kè lấn sông đã được phê duyệt trong điều chỉnh quy hoạch P.Quyết Thắng vào năm 2009, và được thực hiện công khai theo đúng quy định. Việc UBND tỉnh Đồng Nai thỏa thuận cho Cty Toàn Thịnh Phát thực hiện dự án là đúng trình tự thủ tục và thẩm quyền theo quy định. Đến nay, dự án đã thực hiện đầy đủ thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chấp thuận đầu tư, cấp giấy phép xây dựng và đang được thực hiện đúng tiến độ phê duyệt.

CLIP LẤP SÔNG ĐỒNG NAI: