Trong đó, trận mạnh nhất lúc 1h sáng 19.11 gây ra tiếng nổ lớn và rung chấn kéo dài gần 10 giây. Thông báo cập nhật tình hình động đất của Cty TĐ Sông Tranh 2 cho địa phương, thì các máy đo gia tốc gắn tại đập đều không ghi nhận được các trận động đất này.  Hiện nhóm chuyên gia Viện Vật lý địa cầu đã hoàn thành việc lắp đặt máy đo động đất ở 5 trạm quan trắc tại khu vực TĐ. 

Tuy nhiên, chỉ có 1 trạm tại đập TĐ kết nối được Internet và truyền tín hiệu về Viện Vật lý địa cầu. 4 trạm còn lại chưa có đường truyền. Riêng 2 trạm đo gia tốc, hiện mới chỉ lắp đặt thiết bị cho 1 trạm, trạm còn lại chưa có thiết bị. Việc xây dựng nhiều trạm đo động đất và gia tốc sẽ ghi nhận được chính xác cường độ, xác định tâm chấn, chấn tiêu các trận động đất lớn nhỏ, là cơ sở để các nhà khoa học tìm ra quy luật hoạt động của động đất và đề xuất ứng phó hợp lý.