Ảnh minh họa.

Chiều 19.1, Bộ LĐTBXH đã công bố báo cáo về tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng và bảo hiểm xã hội trong các loại hình DN năm 2011.

Theo đó, mức tiền thưởng Tết Nguyên đán bình quân năm 2012 là 3.218.000 triệu đồng/người, bằng 120,2% so với năm 2011. Trong đó, mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng thuộc về một DN FDI tại TP. HCM và thấp nhất là 50.000 đồng thuộc về một DN ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cũng theo tổng hợp báo cáo của Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trên cả nước cho thấy, tiền thưởng bình quân Tết Dương lịch 2012 của người lao động tại các Cty nhà nước, Cty cổ phần, DN dân doanh, DN FDI là 928.000 đồng/người, chỉ bằng 88,6% so với mức thưởng Tết Dương lịch bình quân năm 2011.

D.Hải