Đang kiểm soát chặt chẽ

Tại cuộc làm việc của đoàn công tác Chính phủ tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh sau thị sát nhà máy FHS sáng 24.7, Bộ TNMT báo cáo, đến cuối tháng 10.2016, các hạng mục công trình xử lý nước thải, khí thải, quản lý chất thải rắn và quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục phục vụ lò cao số 1 và các công trình phụ trợ (nhiệt điện, luyện cốc, thiêu kết, luyện cán thép…) của FHS đã hoàn thành. FHS đã bổ sung công trình xử lý chất thải với tổng kinh phí hơn 343 triệu USD. Các nguồn thải phát sinh từ quá trình vận hành thử nghiệm được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đạt quy chuẩn Việt Nam trước khi thải ra môi trường. FHS đã hoàn toàn kiểm soát được các nguồn thải ô nhiễm, an toàn môi trường.

Theo đánh giá của các tổ chức tư vấn nước ngoài (Atkins của Anh và Veolia của Pháp) do Bộ Tài nguyên và Môi trường mời, công nghệ sản xuất và công nghệ xử lý chất thải đã được FHS đầu tư bài bản, quy mô, sử dụng các thiết bị, công nghệ hiện đại, tiên tiến trên thế giới. Đến nay, FHS đã khắc phục xong 52/53 lỗi vi phạm về môi trường. Từ ngày 29.5.2017, lò cao số 1 của FHS bắt đầu vận hành thử nghiệm dưới sự giám sát hằng ngày của cơ quan chức năng. Hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra, giám sát. Việc quan trắc được tiến hành lấy, phân tích mẫu nước thải (3 lần/ngày) và lấy mẫu khí thải hằng ngày.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Y tế báo cáo, đến tháng 6.2017, kết quả kiểm tra mẫu hải sản khu vực biển 4 tỉnh miền Trung không có sự khác biệt với các vùng khác. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đề xuất Chính phủ xem xét cho vận hành chính thức lò cao số 1 của FHS; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để đưa lò cao số 2 vào vận hành thử.

Bộ Xây dựng sớm ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để tái chế, tái sử dụng tro bay, xi đáy lò, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu; Bộ TNMT phối hợp với tỉnh tiếp tục tăng cường nhân lực, thiết bị giám sát hoạt động của FHS; Bộ Y tế, Bộ NNPTNT công bố chính thức về sản phẩm thủy-hải sản tầng đáy…

“Nếu vi phạm trở lại thì phải đóng cửa”

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuất Phúc đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, cụ thể từ Trung ương đến địa phương trong khắc phục sự cố môi trường biển các tỉnh miền Trung do FHS gây ra. Đến nay, các nhiệm vụ xử lý sau sự cố đã cơ bản đảm bảo… Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc đặt các thiết bị quan trắc và giám sát trực tiếp đảm bảo các chỉ tiêu về môi trường, tăng cường năng lực, thiết bị, cán bộ khoa học công nghệ để làm tốt nhiệm vụ này; thường xuyên kiểm tra công khai kết quả môi trường cho nhân dân biết.

“Tinh thần lớn là không an toàn, không sản xuất. Tôi cũng xin nói rõ rằng nếu vi phạm trở lại thì phải đóng cửa nhà máy này”.                                      
Thủ tướng NGUYỄN XUÂN PHÚC

Tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan; tăng cường năng lực cán bộ để làm tốt trách nhiệm được phân công; trực tiếp chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn cho nhà máy, nhà đầu tư, không để kẻ xấu phá hoại và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thủ tướng yêu cầu FHS áp dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại trong dây chuyền sản xuất để đảm bảo môi trường, đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất. Thủ tướng nhấn mạnh: “Formosa phải coi vấn đề môi trường là sự sống còn của nhà máy đối với dự án quy mô lớn này. Tinh thần lớn là, không an toàn, không sản xuất. Và tôi cũng xin nói rõ là, nếu vi phạm trở lại thì phải đóng cửa nhà máy này”.