Tới ngày 12.3, QLTT BR-VT đã lập biên bản thu giữ 1.200 mũ bảo hiểm không đạt chuẩn để xử lý theo quy định.