Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu ngành đường sắt, các bộ, ngành cần nhận định rõ vị trí của ngành đường sắt trong tương quan so sánh với các loại hình vận tải khác (đường bộ, đường thủy và đường hàng không) để Nhà nước có căn cứ đầu tư hay bổ sung cơ chế chính sách cho ngành phát triển.

Trên thực tế, doanh thu vận tải hàng hóa của ngành đường sắt đều tăng bình quân từ 11- 15%/năm, nhưng thị phần vận tải hàng hóa của đường sắt lại giảm từ 2,56%, xuống còn 0,8% trong 10 năm qua. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành đều cho rằng nhìn vào con số trên mà đánh giá thấp vai trò của ngành đường sắt là không công bằng, khi các loại hình vận tải khác được tập trung đầu tư hạ tầng nhiều hơn nên điều kiện phát triển mạnh hơn đường sắt.

“Ở VN, vai trò của đường sắt là quan trọng bậc nhất về vận tải hàng hóa; các nước khác cũng vậy” - Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông nhận định.