Thông báo nêu rõ: Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra từ ngày 20.4.2017 tại các đơn vị có liên quan. Vào hồi 12h00 ngày 21.6.2017, tại vị trí đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, Đoàn Thanh tra đã thông báo kết thúc việc thanh tra trực tiếp tại đơn vị, dưới sự chứng kiến của đại diện Ban Dân nguyện Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, Lữ đoàn 28, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hà Nội, UBND huyện Mỹ Đức, UBND xã Đồng Tâm.

Căn cứ quy định tại Điều 31 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16.10.2014 của Thanh tra Chính phủ, Đoàn Thanh tra thông báo kết thúc việc thanh tra tại các đơn vị từ ngày 21.6.2017.