Ông Trịnh Văn Chiến cho rằng, nếu nói con số công chức không làm được việc là 1-2% thì không phải. Ông kể: “Tôi chỉ đạo thi tuyển cán bộ công chức vừa rồi phải được tổ chức tuyệt đối bí mật và khách quan. Không được ai gửi, nếu gửi là tôi không duyệt. Nhân dân rất tin tưởng, nhưng kết quả thì thực sự đáng buồn. Tổng cộng có 419 thí sinh dự thi, thì buổi sáng thứ nhất bỏ gần 70 thí sinh. Lý do vì họ làm hết bài buổi sáng, tính thấy không khả quan thì bỏ, nếu làm thêm các môn khác cũng chả được gì. Cuối cùng, chỉ có 120 thí sinh đủ điều kiện để được xét tuyển, với tỉ lệ trượt là 71,4%. Làm nghiêm thì rõ kết quả như vậy”.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến thừa nhận khuyết điểm lớn trong mấy năm trước khi tổ chức không sâu sát, để xảy ra tình trạng cứ thi là đậu. “Điều này dẫn đến nguy hiểm là bộ máy chính quyền tuyển vào chất lượng không đảm bảo. Nhưng vì trót thi rồi, nên biết làm sao. Bộ Nội vụ đã có đề án cần quyết liệt làm chặt đầu vào thì chất lượng trong bộ máy chính quyền mới tốt được” – ông đề xuất.

Tại hội nghị, ông Trịnh Văn Chiến đề nghị Chính phủ xem xét tăng vốn đối ứng ODA. Trong bối cảnh có nhiều dự án ODA, các bộ, ngành yêu cầu phải cam kết vốn đối ứng từ 15-20%, gây khó cho các tỉnh như Thanh Hóa. “Nếu không ký cam kết, mất ODA thì tiếc quá. Nhưng thực ra cân đối rất khó khăn” – ông cho hay.