Ngoài lý do để tăng độ tuổi nghỉ hưu là cần kinh nghiệm, tờ trình của Viện KSND Tối cao còn nói đến một lý do khác là đảm bảo tính kế thừa của các thế hệ kiểm sát viên. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của QH để ngỏ việc tăng tuổi nghỉ hưu do có một số ý kiến cho rằng, đây là vấn đề hệ trọng, nhạy cảm, cần phải được xem xét tổng thể, toàn diện.

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH Trương Thị Mai cho rằng, không nên để cho luật nào có quy định tuổi nghỉ hưu trái với quy định của Bộ luật Lao động. Theo bà Mai, nếu quy định vượt quá tuổi trong Bộ luật Lao động thì cần một quy định riêng và phải làm rõ đó là “tuổi hành nghề” để tránh các trường hợp nắm chức vụ quản lý.