Dự án Hỗ trợ phát triển nghề CTXH tại Việt Nam giai đoạn 2010-2014 được Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ LĐTBXH) thực hiện với 4 nội dung chính, gồm: Nâng cao nhận thức nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về nghề CTXH; tạo ra môi trường để các cán bộ CTXH thảo luận, tăng cường cơ hội hợp tác; cải thiện mạng lưới dịch vụ bảo trợ và phúc lợi xã hội tại cộng đồng; nâng cao năng lực của Bộ LĐTBXH trong vận động và thu hút sự tham gia của các bên liên quan.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm đánh giá cao kết quả đạt được của dự án, đặc biệt là việc xây dựng khuôn khổ pháp lý liên quan tới nghề CTXH; củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH và đội ngũ nhân lực ngành; đào tạo và phát triển nghề CTXH; hỗ trợ hình thành Hiệp hội nghề CTXH chuyên nghiệp và phát triển mạng lưới hiệp hội nghề CTXH; triển khai truyền thông về nghề CTXH.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Trọng Đàm
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm nhấn mạnh dự án quan tâm tới công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về nghề CTXH, tăng cường đào tạo nhân lực ngành CTXH, rà soát và bổ sung văn bản…Bên cạnh đó, dự án cần tập trung vào công tác tăng cường năng lực hoạt động của hệ thống các Trung tâm CTXH.
Theo ông Nguyễn Văn Hồi - Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ LĐTBXH) - cả nước hiện có trên 30 trung tâm CTXH cấp tỉnh, trong đó số cán bộ nhân viên đang làm việc là gần 800 người. Năm 2014, nhiều tỉnh, thành đã chủ động xây dựng Đề án thành lập Trung tâm CTXH như: Bình Phước, Lào Cai, Hà Nam, Phú Yên…Đồng thời, dự án cũng hỗ trợ xây dựng mới 5 Trung tâm CTXH tại Điện Biên, Cần Thơ, Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc.

Năm 2013, dự án đã triển khai được nhiều hoạt động trong việc hỗ trợ phát các Trung tâm CTXH: Nâng cấp, chuyển đổi các cơ sở bảo trợ xã hội thành Trung tâm CTXH tại Bến Tre, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Cao Bằng, Yên Bái, Hòa Bình, Quảng Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu.

 
Bên cạnh những việc đã triển khai, dự án còn gặp nhiều khó khăn như khuôn khổ pháp lý về nghề CTXH còn chưa phát triển; công tác phối hợp liên ngành trong lĩnh vực CTXH còn chậm chễ, chưa đạt hiệu quả cao; các điều kiện, chế độ đãi ngộ cho cán bộ trong ngành còn thấp; trình độ và số lượng nhân lực ngành còn ít; cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở CTXH chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế…
Theo thạc sĩ Tô Đức - Trưởng phòng CTXH, Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ LĐTBXH - năm 2014, dự án Phát triển nghề CTXH giai đoạn 2010-2014 đề ra nhiều mục tiêu hoạt động: Phát triển bộ tiêu chuẩn đạo đức nghề CTXH thành văn bản chính thức, đánh giá hỗ trợ kỹ thuật các trung tâm CTXH cấp tỉnh, hỗ trợ nhân lực các trung tâm tham dự các khóa tập huấn nghiệp vụ quản lý trung tâm CTXH tại nước ngoài, hoàn thiện chế độ lương và phụ cấp nghề CTXH…
Cùng ngày, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐTBXH) tổ chức Cuộc họp thường niên về Hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí năm 2013. Cuộc họp đề ra kế hoạch triển khai năm 2014, cụ thể: Tăng cường hợp tác giữa các cấp lãnh đạo và quản lý; tăng cường hệ thống quản lý, chăm sóc phục hồi chức năng cho người tâm thần, rối nhiễu tâm trí; xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần thí điểm tại Thanh Hóa, Bến Tre.