Khi biết mình trúng tuyển ông có bất ngờ không? Và sau khi trúng tuyến có thí sinh sẽ là cấp dưới của ông vậy ông có tiếp thu những ý kiến của họ tại cuộc thi?

- Theo tôi đây là lần đầu tiên và rất thành công, vì đây là cuộc thi công khai minh bạch, nhưng là lần đầu tiên nên một số ứng viên vẫn còn nghi ngại về kết quả nếu không đạt sẽ ảnh hưởng đến uy tín. Theo tôi đây là vấn đề bình thường vì thông quan cuộc thi để trải nghiệm và cũng đánh giá lại bản thân mình. Trong thời gian tới Bộ GTVT sẽ tiếp tục thi tuyển các chức danh tiếp theo và cũng sẽ dự kiến tuyển ra ngoài ngành. Do vậy, việc thi thì có người thắng người thua và người thắng thì chỉ có một. 

Thông qua cuộc thi tuyển chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, hành trang mà 4 thí sinh mang đến đều sát nút, các ứng viên không chênh lệch nhiều. Trước khi thi tôi tự tin và xác định làm hết khả năng, do vậy tôi đón nhận kết quả một cũng tự tin.

Vậy qua cuộc thi ông đã học hỏi được những kinh nghiệm gì của 3 thí sinh cùng thi?

Thực ra tôi cũng không biết được chương trình hành động của 3 thí sinh kia, nhưng khi ổn định và trực tiếp điều hành công việc tôi sẽ xem lại chương trình hành động của họ. Nếu hợp lý có thể tham khảo, tiếp thu để ứng dụng vào thực tiễn là chuyện bình thường.
Tổng cục Đường bộ là tổng cục lớn với nhiều chuyên ngành, vậy xin cho biết chương trình hành động mà ông đưa ra như thế nào?

- Là một người trưởng thành từ cơ sở lên và đã đi rất nhiều những đơn vị, những đơn vị mà tôi đã làm lãnh đạo đều có những chuyển biến. Đối với Tổng cục Đường bộ là một trong những đơn vị giữ trọng trách quan trọng của Bộ GTVT, nếu tổng cục mà phát triển tốt thì là thành công lớn Bộ GTVT. 

Chương trình để điều hành tốt, thì hiện tổng cục đã có một số lĩnh vực khá tốt và có kinh nghiệm, tuy nhiên về lĩnh vực vận tải và an toàn giao thông là mới khởi sắc và cũng cần phải chấn chỉnh cũng như công tác thanh tra kiểm tra. Nhưng để một tổng cục phát triển thì phải triển khai toàn diện, hiện tôi chia là 6 lĩnh vực, tất nhiên cũng có ưu tiên nhất là công tác điều hành, phân trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân (có quyền và có trách nhiệm). 

Hiện chúng ta đang triển khai kiểm soát tải trọng xe, liên quan nhiều đến công tác bảo trì đường bộ do vậy cần phải kiểm soát chặt, đồng thời phải đánh giá lại các tuyến đường xem cần làm trước tuyến nào và làm sau tuyến nào. Nếu làm tốt tải trọng sẽ kéo dài tuổi thọ của con đường. 

Vậy khi đã là Tổng cục trưởng ông có triển khai thi tuyển các chức danh cục, vụ trong phạm vi của mình?

- Việc mình đã đứng đầu điều hành, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, nếu làm tốt thì phát huy, nếu làm chưa tốt thì cần phải chấn chỉnh. Việc tiếp tục triển khai thi tuyển là do chỉ đạo của Bộ GTVT và trong thời gian tới Bộ GTVT cũng sẽ tiếp tục thi tuyển các chức danh còn khuyết.
Nhưng cũng có những chức vụ không phải thi tuyển như thanh tra. Với chức năng của Tổng cục thì chúng tôi cũng có thể triển khai thi tuyển cán bộ, vì Bộ GTVT đã triển khai và thành công, tôi tin rằng Tổng cục cũng sẽ làm được.
Vậy ngay sau khi nhận chức Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ, trên cương vị mới ông sẽ triển khai và ưu tiên những công việc gì đầu tiên, cũng như các tiêu chí cụ thể?

- Tổng cục hiện có nhiều cán bộ có trình độ và bề dày kinh nghiệm, việc phân cấp hiện rất rõ ràng và đã tách bạch. Việc điều hành phải toàn diện, nhưng vẫn phải ưu tiên, nhất là công tác bảo trì là đánh giá lại hiệu quả liên quan đến vấn đề thanh kiểm tra. Cần đấu thầu và lựa chọn các nhà sửa chữa, cũng như nâng cấp được công nghệ, đồng thời không bó hẹp theo vùng miền để lựa chọn DN có năng lực. 

Về nhân sự phải sau 6 tháng tiếp nhận công việc mới có thể đánh giá được năng lực của mỗi cá nhân và chương trình của tôi cũng phải từ 6 tháng đến 1 năm mới có thể lấy công việc để đánh giá năng lực của mỗi cá nhân.

Xin cảm ơn ông!