Theo ước tính của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), thiệt hại kinh tế do TNGT đường bộ hằng năm ở Việt Nam ước khoảng 880 triệu USD, chiếm 2,45% GDP, cao hơn mức trung bình của các nước ASEAN (2,1% GDP), trong đó điển hình như năm 2007, thiệt hại do TNGT đường bộ ước tính khoảng 2,89% GDP - tương đương 32.600 tỉ đồng.

Số vụ TNGT, số người chết và bị thương liên tục gia tăng trong nhiều năm và chỉ bắt đầu giảm từ năm 2003. Tuy nhiên, việc giảm này chưa ổn định và bền vững. Đầu năm 2012, thực hiện quyết liệt các giải pháp của “Năm ATGT” đã đem lại kết quả khả quan. Quý I/2012, cả nước xảy ra 2.746 vụ TNGT, làm 2.426 người chết, 2.029 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2011, tai nạn giao thông giảm 810 vụ (22,78%), giảm 578 người chết (19,24%), giảm 725 người bị thương (26,33%).