Đây là tháng có số người chết do TNGT tăng đột biến, so với cùng kỳ  năm 2011 tăng 15 người chết (tăng 25,86%) và so với tháng 3.2012 tăng 20 người chết (tăng 37,7%).