Theo đại diện Thanh tra Sở LĐTBXH, công ty gây ra vụ việc sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó. Trước mắt, sẽ thanh tra quy trình vận hành nhà máy, quy trình thao tác ở từng bộ phận, từng đơn vị, từng khâu, nếu có sai phạm sẽ xử phạt đúng quy định, sai phạm ở lĩnh vực thuộc Sở nào thì Sở đó sẽ đưa ra quyết định xử phạt. Thanh tra sở cũng đã gửi báo cáo sự việc tới Bộ LĐTBXH.

Hiện nay, ngoài Sở Công thương cũng đã có một số Sở ngành tiến hành thanh tra các cty liên quan đến vụ công nhân vị ngộ độc khí NH3, trong thời gian tới, Thanh tra Sở LĐTBXH mới tiến hành thanh tra.  

Tại Cty Asian… Sở y tế và Sở TNMT đã kiểm tra môi trường làm việc, đều đảm bảo môi trường đủ tiêu chuẩn an toàn lao động, nằm trong mức cho phép. Ngoài ra, cty này cũng chỉ là đơn vị bị ảnh hưởng. Do vậy, việc thanh tra sẽ tiến hành ở đơn vị gây ra vụ việc.