Để đáp ứng xu hướng phát triển của báo chí mạng thông tin điện tử, nhất là phục vụ độc giả ngày một tốt hơn, sau khi tiếp tục được cấp Giấy phép số 30/GP-TTĐT, thuongtruong.com.vn thay đổi giao diện, hiện đại, thân thiện với độc giả, gồm các chuyên mục đa dạng, bám sát những vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời cũng là diễn đàn của các doanh nghiệp, cơ hội giao thương về thị trường, sản phẩm hàng hóa trong và ngoài nước.

Ngày 3.10.2014 thuongtruong.com.vn chính thức ra mắt bạn đọc.

trang điện tử www.thuongtruong.com.vn đã thay đổi giao diện