Hai sinh viên dìu dắt cụ Nguyễn Giác - gần 100 tuổi - vào viếng Đại tướng.
Bạch Tiến Dũng (sinh viên năm thứ tư ĐH Thương mại) rất tự hào và vinh dự khi được tham gia phục vụ lễ tang Đại tướng; đặc biệt là được hỗ trợ những người cao tuổi, sức khỏe yếu được vào viếng Đại tướng.
Đã 20h tối, nhưng các sinh viên tình nguyện vẫn nhiệt tình hướng dẫn người dân vào viếng Đại tướng.