Các lực lượng công an, cảnh sát đã tập hợp phía trước nhà tang lễ.
Lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ duy trì ổn định giao thông các tuyến đường quanh khu vực nhà tang lễ.
Bộ đội được tăng cường để ổn định nhân dân tụ tập quanh khu vực tập dượt.
Nhân dân tụ tập rất đông trước nhà tang lễ từ khoảng 20 giờ.
Người dân tụ tập trong công viên, hướng về màn hình đang quay trực tiếp khung cảnh bên trong nhà tang lễ.
Màn hình quay trực tiếp khung cảnh phía trong Nhà tang lễ Quốc gia. Các chiến sĩ đang tập dượt khiêng quan tài Đại tướng.
Các xe quân đội đi về hướng nhà tang lễ.
Các chiến sĩ bước đều về nhà tang lễ.
Người dân hiếu kỳ, dừng lại xem diễn tập.