Đội tiêu binh đưa di ảnh Đại tướng rời Nhà tang lễ Quốc gia.
Đoàn linh xa chở di hài Đại tướng đi qua phố Tràng Tiền (Hà Nội).
Gia đình ông Mai Hồng Khanh (Quảng Trạch, Quảng Bình) lập bàn thờ Đại tướng bên QL1A.
Linh cữu Đại tướng về đến Vũng Chùa (Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình).
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến bên mộ Đại tướng.
Hàng vạn người dân tới Vũng Chùa để tiễn đưa Đại tướng về nơi an nghỉ.