Theo đó, kết quả giám định chất lượng cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu có giá trị đảm bảo cột A theo QCVN 13-MT:2015/BTNMT của Bộ TNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm. Tuy nhiên, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu trước khi xả thải, Cty dệt nhuộm phải hoàn thành việc kết nối hệ thống quan trắc tự động để Sở TNMT giám sát. “Quá trình xả thải chỉ được 300m3 ngày và đêm, xả thử trong 20 ngày để cơ quan chức năng giám sát. Cty đã cam kết về quá trình xả thải này, nếu vi phạm, ảnh hưởng đến môi trường thì chúng tôi sẽ đóng cửa nhà máy” - ông Hà Sỹ Đồng, nói.

Trước đó, LĐ đã thông tin việc Cty dệt nhuộm xả thải trái phép ra môi trường và bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm. Người dân ở địa phương lo ngại việc xả thải nếu không được giám sát chặt chẽ sẽ gây ô nhiễm môi trường.