Trước đó, tại tỉnh QT đã thực hiện việc thu phí đối với xe máy, nhưng người dân chưa đồng thuận cao nên việc thu phí gặp khó khăn.Việc tổ chức thu phí giao cho các xã, phường, thị trấn nên còn nhiều bất cập, kém hiệu quả. Tỷ lệ khai phương tiện xe môtô, xe máy thấp hơn so với số lượng phương tiện lưu hành, tỷ lệ nộp phí thấp hơn số lượng đã kê khai, trong lúc đó chưa có chế tài xử lý.

Ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch tỉnh QT cho biết, UBND tỉnh cũng đồng ý đề xuất dừng thu phí đường bộ đối với xe máy. Việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường bộ địa phương sẽ cân đối ngân sách để thực hiện.