Lý do, chuối còn quá non, phải hơn một tháng nữa mới đến kỳ thu hoạch. “Cuối tháng 3 năm này, một cơn lốc xoáy kèm theo mưa đá đã gây thiệt hại hơn 25 hécta, người dân mới phục hồi chuối con được thời gian ngắn thì vừa qua, bão số 11 đã quét sạch” - ông Bảy nói.