Theo đó, 45 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) đã được Prudential Việt Nam trao tặng nhằm chia sẻ với những nỗ lực vượt khó đạt thành tích cao của các chiến sĩ công an nhân dân tương lai này.

Ngoài chương trình này, Prudential Việt Nam còn tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục khác, với hàng trăm suất học bổng cho học sinh - sinh viên như học bổng dành cho sinh viên nghèo khuyết tật trên địa bàn Hà Nội, học bổng Chevening, giải thưởng Trần Văn Ơn, giải thưởng Võ Trường Toản...