Bình quân, mức phí mới điều chỉnh tăng từ 1,25 - 1,66 lần so với mức phí cũ.

Cụ thể, mức thu đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới hai tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng 15.000 đồng/lượt hoặc 450.000 đồng/tháng; xe từ 12-30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn 20.000 đồng/lượt hoặc 600.000 đồng/tháng; xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn 40.000 đồng/lượt hoặc 1.200.000 đồng/tháng; xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 feet 50.000 đồng/lượt hoặc 1.500.000 đồng/tháng; xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet 80.000 đồng/lượt hoặc 2.400.000 đồng/tháng.

Các trường hợp miễn thu phí được áp dụng như trước đây (theo Thông tư số 159/2013/TT-BTC).

Bên cạnh đó, theo Quyết định này, giám đốc IDICO-IDI có trách nhiệm lập hồ sơ trình UBND TP xem xét trình HĐND TP quyết định mức thu phí áp dụng từ đầu các năm 2020, 2025 và 2030 theo quy định của pháp luật tại thời điểm tương ứng.