Như Báo Lao Động đã phản ánh, DA Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình được đầu tư xây dựng từ năm 2010, với tổng số vốn sau hai lần điều chỉnh lên đến gần 2.700 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều năm thi công, DA này vẫn đang xây dựng dở dang và nằm “đắp chiếu” do thiếu vốn.

Điều đáng nói, trong suốt quá trình triển khai DA, chủ đầu tư đã “phớt lờ” việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định, vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo vệ môi trường.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở TNMT tỉnh Ninh Bình, kèm theo biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do Đoàn kiểm tra của Sở TNMT tỉnh Ninh Bình lập. Ông Nguyễn Ngọc Thạch – Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Ninh Bình với số tiền 400 triệu đồng vì không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ TNMT phê duyệt theo quy định đối với DA điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình tại phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình. Vi phạm quy định tại Điểm d, Khoản 5, Điều 11, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18.11.2016 của Chính phủ. Đồng thời, đình chỉ hoạt động xây dựng đối với DA điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình trong thời gian 60 ngày.

Ban quản lý DA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Ninh Bình, đơn vị chủ đầu tư DA Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình. Ảnh: NT

Bên cạnh đó, yêu cầu Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Ninh Bình hoàn tất các thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đối với DA điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản Ninh tỉnh Ninh Bình tại phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình.

Trước đó, vào ngày 26.6.2017, Đoàn kiểm tra của Sở TNMT tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với DA điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng BV Sản Nhi Ninh với lý do DA thi công nhưng không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ TNMT phê duyệt theo quy định.

Được biết, DA điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình được đầu tư xây dựng từ năm 2010 với tổng mức đầu tư gần 2.700 tỷ đồng với quy mô 900 giường bệnh, trên tổng diện tích 4,46 ha. Tuy nhiên, sau 8 năm triển khai xây dựng, đến nay, DA vẫn dở dang và “đắp chiếu” vì... thiếu vốn.