Theo nghị định (NĐ) về thanh toán bằng tiền mặt,các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, sử dụng vốn nhà nước không được thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch, trừ một số trường hợp được phép theo quy định của Bộ Tài chính, của Ngân hàng Nhà nước. Nghị định cũng quy định các DN không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. Các DN không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.
Cá nhân bị chết khi bảo vệ an ninh trật tự được xem xét công nhận là liệt sĩ
NĐ số 6/2014/NĐ-CP về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, trong đó quy định cá nhân bị chết do trực tiếp tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự được xem xét công nhận là liệt sĩ.
Cá nhân kinh doanh không được tự in hóa đơn
Theo Nghị định số 4/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14.5.2010 thì cá nhân kinh doanh không được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, dịch vụ.
Đóng BHXH bổ sung để tính hưởng chế độ hưu trí, tử tuất
Theo quyết định quy định đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bổ sung để tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật BHXH đối với đối tượng hưởng sinh hoạt phí trong Công an Nhân dân giai đoạn từ ngày 1.1.1995 đến 31.12.2006, sau đó chuyển thành người hưởng lương, mức đóng BHXH bổ sung hằng năm = Số đối tượng x mức lương tối thiểu chung từng giai đoạn x tỉ lệ đóng x số tháng đóng. Tỉ lệ đóng BHXH bổ sung bằng 14% mức lương tối thiểu chung/người/tháng thời gian đóng bổ sung.
Hộ nghèo được vay 5 triệu đồng/hộ lãi suất 0%
Theo thông tư liên tịch hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo, NSNN hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại nhà nước cho hộ nghèo để trồng rừng sản xuất. Hộ nghèo được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa 5 triệu đồng/hộ với lãi suất 0% (một lần) trong thời gian 2 năm để mua giống gia súc.