"Vào sinh ra tử Giáp vẫn Nguyên/Kiệt xuất lược thao Văn như Võ".

Câu đối này được anh Võ Hồng Nam con của Đại tướng tiếp nhận và treo tại phòng thờ Đại tướng.

Ngoài ra ông còn viết nhiều bài thơ về ngày tết.

 Ông Nguyễn Đăng Thạch

Chúc tết

Bút tre chúc tết một chữ tiên

Ngã đến tiễn đưa nỗi ưu phiền

Huyền vào tiền lắm tiêu rủng rỉnh

Sắc tới xuân về tiến vô biên…

 

 

Xuân về

Thu tới, đông qua, xuân lại lại

Câu rằng “khổ tận tất cam lai”

Kìa kìa con cháu vui mừng tết

Đây đào kia quất nọ cành mai…